18.

Hvad nu?

 

De sidste næsten tredive år har givet mig et indblik i, hvor hadefuld stemningen kan være på højrefløjen. Jeg har været udsat for konstante angreb i aviser og på Internettet på grund af denne sag. I 1999 blev jeg udsat for mordtrusler fra den nazistiske gruppe Blood & Honour, der offentliggjorde min adresse på Internettet og opfordrede folk til at myrde mig. Den ansvarlige for truslerne udtalte ved retten i Rudkøbing, at han var kommet på bedre tanker, hvorefter han slap for videre tiltale.[1]

Min sag har været behandlet i mere end et halvt hundrede bøger i Danmark, USA og andre lande og i tusinder af avisartikler. Næsten uden undtagelse har man opremset PET’s anklagepunkter mod mig uden at tage stilling til deres sandhedsværdi eller spørge mig om min forklaring. I en lang række tilfælde har man suppleret PET’s anklager med opsigtsvækkende og frit opfundne anklager som f.eks. at jeg skulle have ”destabiliseret NATO’s nordflanke”.

DIIS’ Koldkrigsrapport fra 2005[2] nøjedes ligeledes med at gengive PET’s anklager og afstod fra enhver form for kritisk behandling. Jeg henvendte mig herom til chefudreder Svend Aage Christensen, der ikke ønskede at svare. En medarbejder ved dr.phil. Bent Jensens koldkrigscenter forsøgte i januar 2009 at indføje injurierende og falske påstande i netleksikonnet Wikipedias artikel om mig.[3] Og nu kommer så PET-kommissionens Beretning og gentager anklagerne, samtidig med at man nægter at høre på mig.

Der er ingen grænser for de beskyldninger, jeg er blevet udsat for – især i de dele af blogosfæren, hvor man har en særlig layout med skrift i mange farve og størrelser i forskellige bokse – en layout der af en eller anden grund bruges af dem, der også tror, politikerne indopererer radiomodtagere i folks hjerner og at det var paven, der stod bag 11. september. Den slags steder kan jeg blive beskyldt for at have siddet i Cambodja i 70’erne og rådgivet Pol Pot om, hvilke befolkningsgrupper, der skulle udryddes.[4]

                      Frem til midten af firserne blev jeg ved med at søge arbejde forskellige steder, men jeg fik altid afslag, undertiden med direkte henvisning til spionsagen. I 1985 opnåede jeg at blive indkaldt til jobsamtale, da jeg søgte arbejde ved kulturredaktionen på Information. Ansættelsesudvalget indstillede mig til stillingen, men på et medarbejdermøde gik Jørgen Dragsdahl og Peter Wivel kraftigt mod min ansættelse, så derfor ansatte man en anden.[5] Siden har jeg koncentreret mig om det arbejde, jeg kan udføre alene ved mit skrivebord, og med mit individualistiske gemyt er det måske også det bedste.

                      Jeg har kunnet klare mig økonomisk ved at oversætte, men mine egne bøger har ofte måttet sejle rundt på havene i årevis som små, flyvende hollændere, før de fandt i havn. Men udkommet er de før eller senere.

                      Det er gået nemmest med at få en bog udgivet, hvis den har været indsendt anonymt, for eksempel til en konkurrence. I 1994 vandt jeg en romankonkurrence, der var udskrevet af Jyllands-Postens forlag Centrum.[6] Forlaget udgav adskillige af de bøger, der var indsendt til konkurrencen, og alle de andre forfattere fortsatte med at udgive flere bøger på forlaget, mens Centrum ikke ønskede flere af mine bøger.

                      Inden for min branche er der ingen objektive målestokke. Derfor kan man altid sige: ”Det er ikke på grund af den spionsag, vi ikke vil udgive dine bøger. Det er bare fordi du er uduelig.” Det må folk synes, hvis de vil. Jeg kan alligevel ikke følge andres anvisninger for, hvordan jeg skal skrive, og selv den blideste hånd får ikke lov til at føre mig. Jeg må prøve at udvikle hver enkelt tekst efter den lovmæssighed, der gælder for netop den, og gøre den så god, som jeg formår det. Andet kan jeg ikke.

                      Jeg er ikke utilfreds. Jeg er alligevel ikke interesseret i at skrive bestsellere, og enhver ret bliver spist, enhver pebermø gift og enhver bog finder før eller senere frem til hin enkelte læser. Mange aviser undlader at anmelde mine bøger, men de anmeldelser, jeg får, er som regel gode.

                      Ole Espersen sagde i 2003[7] til mig: ”Du har da klaret dig meget godt alligevel.” Det har jeg vel også.

                      Men jeg ved ikke, om jeg overhovedet kunne have klaret det, hvis ikke jeg i Orwell-året 1984, da alt så mørkest ud for mig, mødte min livs kærlighed. Sammen med hende fik jeg mod til at gøre noget effektivt ved det alkoholproblem, jeg stadig havde. Jeg havde i årevis prøvet at holde mig ædru med antabus, men det lykkedes først for alvor at mane djævelen i jorden, da jeg gennemgik en såkaldt Minnesotakur. For tyve år siden holdt jeg helt op med at drikke og ryge, og jeg har ikke savnet det et sekund siden. Jeg har fået min kvote.

                      Jeg tænker tit, at alt, hvad jeg har været igennem, har været til det bedste, fordi det alt sammen har ført frem til dette nu, hvor jeg i mit livs efterår kan sidde og holde min kæreste i hånden. Når jeg er sammen med hende, når jeg sidder med katten eller går rundt i haven, oplever jeg det, vi kalder lykke.

                      Og bliver de hadefulde angreb for skingre, kan jeg trøste mig med Epiktet: ”Af tingene i verden er der nogle, der står i vor magt, og andre, der ikke står i vor magt. I vor magt står opfattelse, tilbøjelighed, attrå og modvilje, kort sagt, alt det, der er vort eget værk. Ikke i vor magt står legeme, ejendom, anseelse og ydre stilling, kort sagt alt det, der ikke er vort eget værk. Det, som står i vor magt, er af naturen frit, uhindret, uhæmmet; det, som ikke står i vor magt, er kraftesløst, ufrit, udsat for forhindringer og os uvedkommende.”[8]

                     

I den tid, der er gået siden min anholdelse, har verden ændret sig radikalt to gange. Først ved murens fald i 1989 og så efter 11. september 2001.

I dag hedder det ikke mere spionage og kommunisme, men terrorisme og islamisme. Begreberne ændrer sig, men systemet er det samme. Og systemet har altid brug for syndebukke, for uden dem ville folk måske begynde at tænke sig om og indse, at de selv betaler for at blive udbyttet.

                      Engang kunne man blive anklaget for spionage, hvis man skrev et læserbrev. I dag kan man blive anklaget for terrorisme, hvis man sælger en T-shirt.[9] Terrorlovene er det hidtil alvorligste anslag mod ytringsfriheden, for man kan bare vilkårligt erklære en hvilken som helst bevægelse for terroristisk, og så er det forbudt at støtte den. Hvis terrorlovene havde eksisteret i 60’erne, var Vietnambevægelsen formodentlig blevet forbudt.

 

Efter både murens fald og 11. september har PET vokset sig større, mens retssikkerheden er blevet yderligere nedbrudt og borgernes beskyttelse mod overgreb fra politiet smuldret.

Hvis vi skal gøre noget ved PET’s overgreb, er det ikke nok med mindre reformer. Efterretningsvæsenet skal laves om fra grunden, så det ikke længere er et politisk politi, vendt mod religiøse mindretal eller den halvdel af befolkningen, der ikke er enige med den regeringen og dens støtteparti. PET skal være et upolitisk politi, der efterforsker anslag og planer om anslag mod statens og befolkningens sikkerhed. Også jeg er taknemmelig, hvis nogen gør et stykke arbejde for at forhindre bombeattentater i tog eller på cafeer. Men husk, at Timothy McVeigh[10] hverken var muslim eller venstreorienteret. Det var bagmændene bag attentatet på Bolognas hovedbanegård[11] heller ikke, ligesom det sandsynligvis var en fra højrefløjen, der stod bag det eneste politiske mord i Danmark i efterkrigstiden – mordet på Henrik Christiansen på Internationale Socialisters kontor i Søllerødgade.[12] Vi skal ikke have et hemmeligt statspoliti,[13] men et demokratisk politi, der beskytter borgerne og ikke driver klapjagt på dissidenter.

 

De lukkede arkiver skal åbnes for de krænkede. Jeg vil gerne have udleveret en kopi af alt, hvad efterretningstjenesten har liggende om mig. Alt. Hvert gulvtæppe skal vendes, og alle de sten, der er fejet derind i tidens løb, trilles ud. Det er mit liv, og det har jeg krav på at få tilbage. Originalerne kan passende overdrages til Rigsarkivet, båndlagt, så de ikke må åbnes de næste 50 eller 100 år, måske undtagen i forbindelse med forskning og da med alle mulige klausuler om beskyttelse af privatlivets fred. Den kolde krig sluttede for tyve år siden, og sagerne fra dengang har lige så lidt efterforskningsmæssig betydning som middelaldertraktater om legationer til Byzans, så derfor hører de ikke hjemme i et politiarkiv. Erstatning for tort og svie ville være en god idé, men jeg er ikke så pengegrisk, at det gør noget. En buket blomster, et kort og en undskyldning ville være nok for mig. PET ønskede dengang for tredive år siden, at deres kampagne mod mig skulle vende KGB-desinformationen, som de kaldte mine skriverier, mod KGB. Jeg ville ønske, at dette skrift vendte PET’s politistatsmetoder mod tjenesten selv.

 

Man siger, man skal tage vidtgående hensyn til stikkerne, og derfor kan man ikke give adgang til arkiverne. Derimod synes man åbenbart ikke, der skal tages hensyn til dem, de har stukket. Men hensynet til stikkere behøver ikke at være afgørende. Stasis arkiver blev åbnet, arkiver i Polen og Tjekkiet er åbnet. Det kan gøre ondt. Men det kan være nødvendigt for at komme videre.

Jamen, så får vi svært ved at skaffe nye stikkere, siger de. Ligesom når Dick Cheney siger, at man ikke bør undersøge CIA’s brug af tortur, for så bliver det måske svært at finde folk, der vil lave den slags arbejde.[14] Men måske kan politiet fungere uden stikkere, provokatører og infiltratorer. Måske hjælper man ikke demokratiet ved at undergrave dets grundvold. PET skal være en afdeling af politiet. Ikke statsmagtens politiske stormtropper.

 

I forbindelse med min egen sag kunne jeg godt tænke mig at stille PET’s tidligere chef, Ole Stig Andersen, nogle konkrete spørgsmål:

  1. Var du vidende om rigsadvokatens notat fra foråret 1981, der gav udtryk for, at §108 ikke kunne anvendes mod mig, og Ole Espersens og Anker Jørgensens forbud mod at anholde mig?
  2. Var du med til at beslutte, at jeg skulle anholdes alligevel?
  3. Var du vidende om hemmelige forhandlinger med MI6 om at køre en ”kontraefterretningsoperation” mod mig?
  4. Indgik det i denne operation at påvirke opinionen gennem udvalgte journalister?
  5. Var det efter ønske fra PET, at retsmøderne i min sag foregik for åbne døre?
  6. Var det dit ønske, at sagen mod mig skulle føre til tiltalerejsning?
  7. Havde du i den forbindelse tænkt på, at det set i lyset af rigsadvokatens notat var overvejende sandsynligt, at jeg ville blive frikendt?

 

 

Vi skal rydde op, men vi skal ikke være den røde hævnerskare. Det drejer sig ikke om at få hævn, men om at komme videre. Jeg hader ikke nogen. Tværtimod ønsker jeg det bedste for alle mennesker. Jeg bliver blød om hjertet, når jeg på et fotografi ser Ole Stig Andersen sidde i sin have på Møn med sin lille tjavsede hund og se glad ud.[15] Jeg ville ønske, at Bent Jensen ville holde op med sine hadske udfald og bruge sine sidste år på at slynge honning og save brænde. Han har sådan en mild stemme, og det ville være godt for ham at bruge den til at sige milde ord. Jeg synes, Anders Fogh skulle købe et hus i Texas ved siden af George Bush. Så kunne de løbe lange, svedige ture, cykle med hjelm på hovedet og stege grillbøffer, og de kunne sidde glade og lykkelige i hængesofaen på verandaen og klaske hinanden på mørbraden. Jeg ville ønske, at Brian Mikkelsen fik et nyt og lykkeligt liv som håndboldtræner, og at Pia Kjærsgaard ville koncentrere sig om at danse bouzouki på en græsk taverna. Ole Espersen skulle gå lange, gode ture i den bornholmske natur og Kjeld Olesen sejle rundt på de syv have med en af disse tyske sejlerkasketter på hovedet.

                      Jeg er ikke engang ironisk. Livet er så kort, og der skal i virkeligheden så lidt til for at gøre os glade. Så hvorfor forpeste tilværelsen for os selv og hinanden med had og nedrighed?

 

 

 [1] ”Omvendt nynazist: Nu dyrker jeg kærligheden” i Fyens Stiftstidende, 7.6.03

[2] http://www.diis.dk/sw13004.asp

[3] http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Arne_Herl%C3%B8v_Petersen&action=history

[4] http://anti-samfundsvirus.dk/smagsdommere.htm

 

[5] Meddelt af Jørgen Dragsdahl, 28.8.09

[6] Arne Herløv Petersen: ”Helgardering”, 1994. http://herlov.dk/helgard.htm http://www.scribd.com/doc/17257084/helgardering

[7] Samtale 29.4.03

[8] Epiktetos’ Haandbog. Oversat og indledet af J.A. Bundgaard. København 1942, s. 38

[9] http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/pressemeddelelser/Pages/%E2%80%9DFightersandLovers-sag%E2%80%9D.aspx

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_McVeigh

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_massacre

[12] http://www.socialister.dk/socrevy/02/sry02s26.htm

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo

[14] http://www.washingtontimes.com/news/2009/aug/31/cheney-cia-torture-probe-outrageous/

[15] http://www.sjas.dk/archive/PDF/Publikationer/Brochurer%20og%20nyhedsbreve/Profil%20Brochure.pdf