16.

Beviser

 

Da sagen mod mig kørte i 1981-82, smuttede anklagerne rundt som guldfisk i en dam. De dukkede op til overfladen og forsvandt igen i alger og andemad. Ved forhøret efter min anholdelse, grundlovsforhøret og i Ole Espersens redegørelse ved tiltalefrafaldet var der ved hver lejlighed mellem seks og otte anklagepunkter, men ikke de samme. Nye kom til, og gamle forsvandt fra gang til gang.

                      Men PET-kommissionen har kastet det finmaskede net ud og trukket hele stimen op, så de ligger og spræller for øjnene af os. Tolv anklagepunkter bliver det til nu, når det hele er med. Og det ene af dem er nyt – at det kunne være en form for spionage, at jeg havde søgt optagelse i hjemmeværnet og deltaget i optagelsesprøven for tolke til EF. Det er endda en af de værste anklager, får vi at vide – en ulk mellem guldfisk – mens de to anklagepunkter, der i en mandsalder har været trukket frem som de bedst tænkelige beviser på KGB’s infiltration af det ene eller det andet – penge til en annonce om en atomvåbenfri zone og udgivelse af en pjece, der er kritisk over for Thatcher – nu er reduceret til de rene skidtfisk, der ligger og gisper i græsset.

                      Efter at PET havde bragt alt, man mente at kunne bruge som bevis mod mig, i hus, skrev rigsadvokat Per Lindegaard 18.3.82 et endeligt notat om sagen.[1] Han bemærker her, at de fleste af de anklager, der havde været rettet mod mig, er grundløse. Selv hvis forholdene kunne bevises, ville de ikke være strafbare. Kun to ting kunne opfattes som strafbar spionage, hvis de ellers kunne bevises: Det med hjemmeværnet og jobansøgninger og så desinformation af nordkoreanerne. I PET-kommissionens Beretning er anklagerne anbragt hulter til bulter, men det er nok bedst at trække de alvorligste anklagepunkter frem først.

 

Når andre mennesker søger arbejde, er det en jobansøgning. Hvis man er arbejdsløs, er sådan en ligefrem noget, man skal skrive. Men hvis en person, PET har i kikkerten, søger arbejde, så er det i efterretningstjenestens terminologi ”forsøg på infiltration”, og hvis man er arbejdsløs og sender mange ansøgninger, så opstår der så mange infiltrationer, at det er sundhedsskadeligt for samfundet. Hvis andre mennesker søger optagelse i hjemmeværnet, så opfatter PET det vel som tegn på samfundssind, men hvis ansøgningen kommer fra en, der er PET’s prügelknabe, så bliver det betragtet som forsøg på spionage.

                      Logikken er den, at hvis nu jeg var blevet optaget i hjemmeværnet eller havde fået en stilling i EF eller et ministerium, og hvis man så havde set bort fra alle regler om sikkerhedsgodkendelse og overdraget mig statshemmeligheder, og jeg så havde givet dem til KGB, så havde det været spionage.

                      Tja. Hvis en deputation var dukket op i mit hus på Langeland og havde udnævnt mig til femstjernet general og generalsekretær for NATO, og hvis de så havde trukket mig ned i en Aladdinshule i Kastellet og havde givet mig alle den vestlige forsvarsalliances hemmeligste planer i armene, og hvis jeg så havde taget bussen til Kristianiagade med hele dyngen og var gået lige ind i KGB’s residentur og havde givet alle papirerne til den højeste KGB-officer, jeg kunne finde, så havde det været spionage. Sandt nok. Men der er temmelig mange hvisser.

 

PET-kommissionen skriver gravalvorligt, at min ansøgning om optagelse i hjemmeværnet i 1980 ”ikke umiddelbart faldt i tråd med hverken forfatterens politiske holdninger eller hidtidige arbejdsliv”.[2] Det kan den have så evigt ret i. Det var det rene djævleri fra min side. Det er en helt grotesk tanke at forestille sig, at jeg rent faktisk skulle blive hjemmeværnsmand og humpe rundt over grøfter som Palle Froms far i Krøniken[3] eller stå med lommelygte på maven og hjelm med fluenet på hovedet foran roterende blinklys ved færdselsulykker[4].

                      Jeg interesserer mig for mange ting i denne verden, men bortset fra sport og biler er der næppe noget, jeg finder så uinteressant som militært isenkram. Når jeg oversætter krimier, har jeg plancher og tegninger liggende foran mig, så jeg kan se forskel på en pistol og en revolver, men alligevel tager jeg undertiden fejl. Jeg kan ikke se forskel på en raketsilo og en kornsilo og aner ikke, hvad det er op og ned på et gevær.

Jeg blev umådelig træt i hovedet, bare jeg prøvede at læse en af Jørgen Dragsdahls artikler. Jeg syntes, det var fortjenstfuldt, han orkede at skrive om alle disse affyringsramper og raketsystemer, men jeg nåede vist aldrig til vejs ende i nogen af de ofte alenlange udredninger. Interessen for militært isenkram mindede mig om dem, der går meget op i modeltog eller gamle sporvogne. Jeg vidste godt, der fandtes noget, der hed Fortet et sted i den sydlige ende af Langeland, og at det var noget militært, men det interesserede mig ikke. Nu er det koldkrigsmuseum, og den dag i dag har jeg ikke været dernede. Jeg tror nok, man kan se på kanoner og kampvogne, men jeg vil til hver en tid hellere se på guldaldermalerier eller ravperler. De spurgte mig engang, om jeg havde noget, jeg ville bidrage til museet med. For min skyld kan de få mig, når jeg ikke skal bruge mig mere. Så kan de udstoppe mig og guldbronzere mig og hænge mig op på væggen med udspilede kløer og viftende hale til skræk og advarsel for alle.

Jeg skal ikke kunne sige, hvordan jeg kom på den tanke alligevel at søge optagelse i hjemmeværnet, men vi har vel siddet nogle stykker om en kasse øl og snakket om, at hjemmeværnet sorterede sine ansøgere politisk, og så har jeg sagt, at det kunne jeg snildt bevise. Jeg sendte bare en ansøgning og blev afvist, og så kunne de selv se alle sammen.

                      Jeg har forklaret i en artikel i lokalbladet Øboen[5], hvad der så skete: Hjemmeværnslederen Erik Dagø, der også var kriminalassistent og politianklager ved Svendborg politi, ”foreslog mig at komme til Svendborg og tale om det, og jeg bad ham sende et ansøgningsskema, da jeg gik ud fra, at man havde sådan nogle. Da jeg så ikke hørte fra ham, tænkte jeg ikke mere over sagen.

Nogen tid efter ringede han til mig og sagde, jeg ikke kunne blive optaget. ”Hvorfor?” spurgte jeg. ”Vi udleverer våben til folk,” sagde han. ”Det er ikke praktisk at have våben i et kollektiv, hvor der er mange mennesker.” Jeg forklarede ham, jeg bor sammen med min kone og vores barn og ikke andre. Man kunne næsten høre hans skuffelse.

Jeg spurgte, om der var andre grunde. Han sagde, at jeg ofte var set på kro i Rudkøbing. Jeg svarede, at jeg meget sjældent kommer til Rudkøbing og endnu sjældnere på kro der. (Men der er åbenbart hjemmeværnsfolk, der har været på kro og set mig hver gang, jeg har været der).

”Nå, men der er også andre grunde,” sagde Dagø efter en lille pause. ”Hvilke grunde?” spurgte jeg. ”Det behøver jeg ikke oplyse om.” Så var den audiens slut, og så blev jeg ikke medlem af hjemmeværnet.”

Min artikel i Øboen var foranlediget af, at Erik Dagø nogen tid forinden havde sagt til Fyns Amts Avis[6], at jeg skulle have fortalt ham, at jeg ”ville lære våbenbrug, sprængning og skydning, og … gerne ville se Langelandsfortet.” Jeg skulle samtidig have betroet mig til den mig ukendte hjemmeværns- og politimand om, at jeg havde et alkoholproblem. Dagø sagde, at mit navn var ham helt ukendt dengang i 1980, men da spionsagen dukkede op, gav det ham en aha-fornemmelse. Dagøs påstande var grebet ud af den blå luft, så derfor skrev jeg også i Øboen: ”Er det i overensstemmelse med hjemmeværnets regler, at man udtaler sig offentligt om ansøgere på den måde? Er der ikke tale om brud på en diskretionspligt?” Erik Dagø fik af Øboen forelagt mit svar, men ønskede ikke at udtale sig.

                      Erik Dagø er kendt for sine rabiate højresynspunkter. Han var områderepræsentant for Den Dnske Forening og blev i 1991 ekskluderet af Centrumdemokraterne for udtalelser om, at danske jøder ikke burde have været reddet under anden verdenskrig, og at det var forkasteligt at bruge ”farvede modeller” i reklamer.[7] Han står nu for hjemmesiden ”Selskabet til Værn for Dansk Folkestyre”,[8] hvor han fortæller, han har båret våben for Danmark i 54 år og agiterer mod ”perkerjulekalenderen Yahlerup Færgeby”.[9]

Det er selvfølgelig usandsynligt, at mit navn skulle have været ukendt for Dagø i 1980, da han som politianklager måtte vide, at PET regelmæssigt fik fornyet retskendelser om telefonaflytning ved byretten i Rudkøbing. Dagø ser mig stadig som det store dyr i åbenbaringen. Da menighedsrådet i Humble i 2008 inviterede mig til at læse min sonetkrans Epitafium[10] op for de ældre, skrev Dagø under overskriften ”Taktløst!” i Øboen,[11] at det var taktløst at høre på en ”person som har bekendt sig til og arbejdet for kommunismen”, hvorefter han opregnede de 100 millioner ofre for mine og ligesindedes ugerninger.

 

I oktober 1980 deltog jeg i optagelsesprøven for tolke ved EF, men bestod ikke prøven, da man skulle kunne mere fransk, end jeg åbenbart kunne. Rigsadvokat Per Lindegaard udtalte om min deltagelse i optagelsesprøven og forskellige jobansøgninger: ”Det er imidlertid vanskeligt at se andet formål med disse initiativer end et ønske hos Arne Herløv Petersen om at skaffe sig adgang til oplysninger, der kunne være af efterretningsmæssig interesse.”[12]

Det er muligt, at folk i de højere rangklasser ikke forstår, hvorfor nogen skulle finde på at søge arbejde. Søger han arbejde? Det var dog en bizar idé. Hvad for nogle informationer, tror han, han kan få fingre i på den måde?

Lad mig hviske dem i øret: Folk søger arbejde for at tjene penge. Der er faktisk mennesker, der bliver nødt til at arbejde for at få noget at spise og et sted at bo.

Måske fatter man det ikke, hvis penge bare er noget, der kommer i en lind strøm, men for os andre er det ofte nødvendigt at arbejde. Meget velbjærgede embedsmænd har nok ingen forståelse for, hvad det vil sige at leve som oversætter uden noget sikkerhedsnet overhovedet, ingen sygedagpenge, ingen ferie, ingen overarbejdsbetaling, ingen pension. Da jeg engang forsøgte at forklare en ung dame i skattevæsenet, at jeg ikke havde nogen anelse om, hvor meget, jeg kom til at tjene næste år, eller om jeg overhovedet tjente noget, så hun på mig med åben mund og store, blå øjne og hviskede: ”Hvor må det være forfærdeligt at have det sådan.” En tolk i EF tjente måske ti gange så meget pr. oversat side som en litterær oversætter, så det kunne godt være fristende. Det er selvfølgelig helt utænkeligt, at man ville have sikkerhedsdeklareret mig, så havde jeg fået jobbet, var jeg vel blevet sat til at oversætte rapporter om agurkers krumningsgrad. Så det er nok meget godt, jeg ikke bestod prøven. Jeg ville være død af kedsomhed eller skrumpelever.

Beretningen hæfter sig ved, at jeg havde søgt en stilling i Energiministeriet og en ved den danske ambassade i Paris.[13] Gud ved, hvorfor den ikke nævner, at jeg også søgte arbejde som rejseleder, filmtekster ved Danmarks Radio, lærer ved Svendborg Friskole, medarbejder ved ARTE’s programtjeneste og journalistvikar ved Villabyernes Blad.

 

Det andet forhold, der efter rigsadvokatens mening ville kunne betragtes som en form for spionage, var, hvis jeg havde deltaget i en KGB-desinformationskampagne, rettet mod den nordkoreanske ambassade i København.[14] Det ville i så fald have været en efterretningsoperation for fremmed efterretningstjeneste, udført på dansk område (selv om en ambassade vist nok juridisk ikke betragtes som dansk område), og sådan noget må man ikke. PET-kommissionens Beretning skriver, at jeg ifølge PET sendte en pakke hemmelige dokumenter til den nordkoreanske ambassade i København.[15] Det fremgår også, at PET måtte prøve at gætte sig til indholdet ud fra nogle telefonsamtaler, jeg havde med helt andre mennesker en måned senere. Allerede her knækker filmen. For det første skulle jeg altså være i besiddelse af hemmelige dokumenter. Det var jeg ikke. For det andet skulle jeg have sendt dem som almindelig postpakke til den nordkoreanske ambassade uden at tænke på, at min post kunne blive åbnet. For det tredje skal vi tro på, at PET har stået med pakken med tophemmelige dokumenter i hånden. Måske har de rystet den, som et barn kan finde på at ryste en pakke juleaften for at gætte sig til, hvad der er i den. Men åbnet den har de ikke. For ”en gentleman læser ikke andres post”,[16] som den amerikanske udenrigsminister Henry Stimson sagde i 1930, da han nedlagde udenrigsministeriets efterretningstjeneste. Og når de, uden at vide hvad der står i dokumenterne, alligevel kan vide, de er tophemmelige, så må det være, fordi jeg har skrevet ”Tophemmelige dokumenter” på pakken. Hvis man tror på det, så kan man sætte sig godt til rette og lytte efter kanebjælder fra hustaget, for så tror man også på Julemanden.

Det hedder videre i kommissionens beretning:[17] ”Ifølge PET havde Herløv Petersen fortalt nordkoreanerne, at de pågældende dokumenter stammede fra en amerikansk journalist, og at oplysningerne vedrørte en hemmelig mission til USA foretaget af den kinesiske viceudenrigsminister Zhao Wenjin i marts 1980. Kineserne skulle angiveligt have ytret sig om, at nordkoreanerne ikke havde forstået situationen på den koreanske halvø, og at de regnede med at kunne lave en hurtig genforening. Kineserne havde ydermere foreslået, at USA skulle tage diplomatisk kontakt til Nordkorea, og at Peking skulle indlede et økonomisk samarbejde med Seoul. PET tilføjede, at oplysningerne ikke hidrørte fra en amerikansk journalist, som oplyst af Herløv Petersen, men fra KGB.” Den nordkoreanske ambassade skulle herefter have ringet til mig og fortalt, at man betragtede mit brev som vigtigt og havde sendt det videre til den nordkoreanske regering.[18]

Jeg kan ikke huske alle detaljer om sagen, men jeg tror nok, PET blander et par ting sammen. Hvis jeg har sendt et brev til den nordkoreanske ambassade i april 1980 har det formodentlig været en hilsen til præsident Kim Il Sung, der havde fødselsdag 15. april. Ambassaden ville meget gerne have, han fik så mange fødselsdagsbreve som muligt og betragtede det som særdeles vigtigt at få den slags breve.

Jeg har aldrig set noget som helst dokument af den art, PET mener, jeg skulle have sendt til koreanerne. Men jeg kan godt huske, at Vladimir Merkulov engang fortalte mig, at Kina og Sydkorea forhandlede om handelsforbindelser, hvilket var blevet nævnt ved den kinesiske viceudenrigsministers besøg i Washington. Det kunne jeg godt sige til nordkoreanerne, hvis jeg ville. Jeg var ude på den nordkoreanske ambassade i anden forbindelse i april 1980 og ved den lejlighed har jeg sikkert fortalt, hvad jeg havde hørt. Jeg husker det ikke, men det lyder sandsynligt. Da jeg ikke så nogen grund til hemmelighedskræmmeri, har jeg i så fald også fortalt, at jeg havde oplysningen fra russerne, og at jeg ikke vidste, om den var sand eller ej. Efter min anholdelse fik Koreaforeningens formand Christen Amby at vide af den koreanske ambassade, at man ikke var blevet desinformeret af mig. Som følge af deres diplomatiske status ville de koreanske diplomater ikke kunne vidne ved en eventuel retssag, men de bemyndigede Christen Amby til at tale på deres vegne.[19]

Man kan ikke have alting i hovedet, men man kan vide, hvor man kan slå det op. Efter at jeg havde læst historien i PET-kommissionens Beretning, tog det mig måske ti minutter at tjekke de faktiske forhold på Nettet. Det kunne forfatteren af bind 13, Morten Heiberg, også have gjort, men han er åbenbart tilfreds med at skrive af fra PET’s rapporter.

For det første viser det sig, at det ikke var nogen nyhed, som jeg måske troede i 1980, at Kina og Sydkorea havde planer om handelsforbindelser. De havde faktisk haft handelsforbindelser via Hongkong og Macau siden 1975.[20]

For det andet var det ikke nogen hemmelighed, at den kinesiske viceudenrigsminister Zhang Wenjin[21] (som han faktisk hed i stedet for Zhao, som PET skriver) var i Washington fra 18.3.80. Det kan man læse i Keesing’s Contemporary Archives.[22] Washington godkendte salg af transportfly og helikoptere til Kina, og de to parter diskuterede et koordineret kinesisk-amerikansk militærsamarbejde. Pravda angreb i en artikel 7.4.80 amerikanerne for at forsøge at fremprovokere en kinesisk-sovjetisk krig,[23] men det havde sådan set ikke noget med koreanerne at gøre. Zhang skulle samtidig have talt om muligheden af en genforening af Korea, hvor de to lande bevarede hvert deres økonomiske system. Det svarede ret nøje til Kim Il Sungs forslag om Koryo, et løst forbund af to Korea-stater med hvert sit økonomiske system, så det kan ikke have skadet Kina i koreanernes øjne. Det kunne næppe heller være til skade for Kinas anseelse i Nordkorea, at kineserne ved samme lejlighed pressede på for at få USA til at anerkende Nordkorea.

For det tredje havde Nordkorea siden 1966 kritiseret kinesernes ”dogmatisme” og ”supermagts-chauvinisme”, og forbindelserne mellem de to lande nåede et lavpunkt i 1968.[24] Nordkorea tog Sovjetunionens parti under grænsestriden ved Ussurij-floden (eller på kinesisk Wusuli) i 1969, og de diplomatiske forbindelser mellem Kina og Nordkorea blev først genoptaget i fuldt omfang i 1982. Lennart Weber på Aktuelt skrev: ”Via Nordkoreas ambassade i København skulle der plantes informationer, som nordkoreanerne troede stammede fra CIA. Meningen var, at Nordkorea i sin udenrigspolitik skulle tvinges i armene på Sovjet i stedet for at vælge Kina som samarbejdspartner.”[25] Her havde det havde været en god idé med et lille reality check. Hvis man mener, Sovjetunionen ved hjælp af forfalskede dokumenter vil rive koreanerne ud af kinesernes arme, så er det en forudsætning, at de befinder sig i disse arme. Hvis de ligger i russernes arme i forvejen, falder teorien til jorden.                     

Lad os så se nærmere på det helt usandsynlige, at jeg skulle have fortalt nordkoreanerne, at dokumenterne stammede fra CIA eller en amerikansk journalist. Hvis jeg havde gjort det, ville de have set på mig med stor mistro og spurgt, hvorfor jeg dog havde forbindelse med sådan nogen. PET forklarer ikke, hvorfor nordkoreanerne skulle opfatte CIA eller en amerikansk journalist som en mere pålidelig kilde end en sovjetisk diplomat. Det kommer måske som en overraskelse for kommissionen, men nordkoreanerne var faktisk slet ikke særlig glade for CIA.

PET-kommissionens Beretning siger videre, at PET bygger sine formodninger om, hvad jeg har sagt og ikke sagt til koreanerne, på, at jeg en måned senere fortalte chefredaktør Bent Hansen på Aktuelt hele historien om de planlagte handelsforbindelser og sagde, jeg havde den fra russerne.[26] Beretningen forklarer ikke, hvorfor det skulle indicere, at jeg havde fortalt koreanerne noget helt andet om kilden, hvorfor jeg fortalte en chefredaktør noget, der efter PET’s opfattelse var tophemmeligt, og heller ikke, hvorfor jeg gerne ville have historien i avisen med korrekt kildeangivelse, så koreanerne kunne læse den dér og se, hvordan jeg – efter PET’s sære teori – havde løjet for dem. PET og kommissionen synes åbenbart, det hænger fint sammen.

Det var så de to eneste forhold, der efter rigsadvokatens mening kunne have været ulovlige, hvis der ellers havde været noget om dem. Hvis man koger suppe på den pølsepind, kommer man til at gå sulten i seng.

Lad os så se på to af de anklagepunkter, der har været mest fremme i pressen – at annoncen om en atomvåbenfri zone skulle have noget med KGB at gøre, og at KGB skulle stå bag min pjece om Margaret Thatcher.

Det virker, som om PET mener, at jeg ikke selv kunne finde ud af at gå ind for en atomvåbenfri zone og skulle have KGB til at fortælle mig, det var en god idé. Men allerede som fjortenårig støttede jeg i 1957 Labour-lederen Hugh Gaitskells tanke om en neutral zone i Europa,[27] og i 1958 deltog jeg i en konference i Kvækercenteret i Vendersgade om den plan om en atomvåbenfri zone, der var fremsat af den polske udenrigsminister Adam Rapacki,[28] så tanken var ikke ny for mig i 1981.

Jeg husker tydeligt, at min daværende kone og jeg læste i avisen, at fagbevægelsen i Aalborg gik ind for tanken om en atomvåbenfri zone,[29] og vi syntes, det ville være en god idé, hvis danske forfattere og billedkunstnere udsendte en appel om det samme.

Ifølge PET-kommissionens Beretning[30] fortalte jeg 8.5.81 en bekendt, at Vladimir Merkulov fra den sovjetiske ambassade ”så velvilligt på initiativet”. Det ville i så fald være et bevis på, at initiativet ikke kom fra Merkulov. Hvis jeg siger til en mand, det er en god idé, han har der, så kommer ideen ikke fra mig. Jeg havde på forhånd regnet med, at det ikke blev ret dyrt at sætte sådan en lille annonce i to små aviser – Information og Land og Folk – og blev ubehageligt overrasket, da det viste sig, de skulle have omkring 3500 kroner hver. Det var i en periode, hvor min tankevirksomhed ikke var optimal, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle skaffe pengene fra. Kommissionen siger, at jeg 12.5.81 skulle have fortalt et ”fredskomitémedlem”, at russerne betalte. Jeg husker det ikke og har ikke hørt båndoptagelsen af telefonsamtalen, men har jeg sagt det, har det været en slags galgenhumor, ligesom da man i en periode gik rundt og sagde: ”Der kommer nok en mand med en papkasse”, når man ikke anede, hvor man skulle få penge fra. Jeg søgte om penge til annoncerne forskellige steder, blandt andet BT Klubben, der 24.7.81 svarede, at de ikke havde mulighed for at imødekomme anmodningen. Jeg søgte også Plum-fonden. Den holdt sommerferie, men Lise Munk Plum gav af sin egen lomme et tilskud på 1500 kroner på betingelse af, at pengene gik til Information, da hun under ingen omstændigheder ville give penge til Land og Folk. Det bekræftede Lise Munk Plum også efter min anholdelse, både i Radioavisen og i et interview i Land og Folk.[31] Ved selv at skyde det resterende beløb til lykkedes det mig så, i overensstemmelse med Lise Munk Plums ønske, at betale ”Information” regningen på 3827,75 kr. den 5.8.81 på Humble Postkontor. Da min økonomiske situation var anspændt, og jeg ikke fik støtte fra andre, fik jeg ikke betalt regningen til ”Land og Folk”, og den var endnu ubetalt, da jeg blev anholdt i 3.11.81, men senere var der nogle, der startede en indsamling for at få regningen betalt,[32] og det lykkedes åbenbart, for jeg fik ikke flere rykkere fra avisen.

PET-kommissionens Beretning hævder, at jeg skiftevis sagde, at russerne betalte og klagede over, at de ikke gjorde det, og til sidst skulle jeg have sagt, jeg havde fået 7000 kroner af dem. Mens PET omhyggeligt skrev alle andre aflytningsrapporter ned, nøjedes man med at resumere dette centrale udsagn,[33] og det forstår kommissionen ikke. Derfor mener man ikke, de 7000 kan bevises, men for dog at kaste en luns til PET mener man, det er bevist, der er givet ”tilsagn” om pengene, og selv om det påståede tilsagn altså kom flere måneder efter,at annoncen blev trykt, skulle det på en eller anden måde med tilbagevirkende kraft bevise, at annoncen blev til på KGB’s initiativ. Jeg skal ikke kunne sige, hvad jeg har sagt eller ikke sagt. Noget kan være sort snak, noget ironi eller galgenhumor. Hvis jeg får båndene udleveret, kan jeg måske forklare, hvad der er hvad, men indtil da vil jeg nøjes med at sige, at teorien om, at man skal høre sandheden af fulde folk ikke er korrekt. Fulde mennesker siger faktisk en masse vås.

Kommissionen afsiger dom i sin beretning uden at ville høre på sigtede, og siger skråsikkert: ”Det er også godtgjort, at Herløv Petersens annonce var blevet til i samarbejde med den sovjetiske ambassade, og det fremgår af Kommissionens fremstilling af Arne Herløv Petersen-sagen (bind 13), at Merkulov havde lovet at bidrage til at finansiere annoncens offentliggørelse.”[34] Det er aldeles ikke godtgjort. Hvilke beviser er der på, at annoncen er blevet til i samarbejde med KGB eller nogen anden?

PET er meget glad for sin teori om, at jeg har fået 7000 kroner, et stereoanlæg og ni flasker spiritus af russerne som betaling for annoncen. Måske er det noget med de magiske tal syv og ni. Fyns Amts Avis[35] skrev, at jeg ”mellem den 30. og 31. maj modtog 7000 kr., ni flasker spiritus og et stereoanlæg som vederlag og til dækning af udgifterne.” Det var natten mellem en lørdag og en søndag, og jeg var på vej hjem fra Berlin på det tidspunkt. Ekstra Bladet kunne fortælle, at stereoanlægget også havde en værdi af 7000 kroner.[36] Man aner den rituelle påkaldelse af syvtallet. PET-kommissionens Beretning fortæller, at jeg 20.6.81 fik ni flasker spiritus og en ”kassetteradio”, hvad sådan en ellers er for et kræ, i bryllupsgave af Merkulov,[37] men i ”Opsamlingen” to sider senere er kassetteradioen muteret til et stereoanlæg[38] og ikke længere bryllupsgave, men en mere suspekt foræring fra KGB, og de mystiske 7000 kroner er rykket frem til 1. august, hvor jeg – ifølge et løst notat fra PET - skal have modtaget dem af Merkulov ved et møde på Langeland,[39] selv om jeg den dag rent faktisk var på vej til en 80-års-fødselsdag i Nykøbing Sjælland.

Lad os gå videre med anklagepunkterne og se på pjecen ”True Blues”, hvor jeg drister mig til at kritisere jernladyen Margaret Thatcher.[40] Det er svært at kalde den misinformation, da den er en mosaik af citater fra anerkendte vestlige aviser og tidsskrifter. Ole Espersen har sagt om den: ”Den dér med Thatcher, dér må jeg medgive, det er ikke misinformation. Jeg har læst noget af den.”[41] Men så siger man, at det er KGB, der har skrevet den, idet man åbenbart ikke tiltror mig evnen til selv at skrive en artikel. PET-kommissionens Beretning fortæller, at jeg på et tidspunkt skal have sagt til Vladimir Merkulov: ”Den pjece, vi har talt om… det er mere nødvendig end nogensinde.”[42] Det lyder i mine ører, som om det er mig, der har sagt, der skulle skrives en pjece. Jeg har selvfølgelig talt med russerne om den, da det ikke var noget at holde hemmeligt, og jeg lånte også en del fotokopier af avisudklip af dem, hvad jeg aldrig har lagt skjul på. Et citat bliver vel ikke ændret af, at nogle russere har fotokopieret det, så det kunne jeg ikke se noget galt ved. Russerne har nok syntes, det er en god idé, og det er også meget muligt, de med mellemrum har spurgt mig om, hvad det blev til med pjecen, men det betyder selvfølgelig ikke, jeg har skrevet den efter deres ordre. Jeg tager ikke mod ordrer. Men hvis jeg skal øve selvkritik, kan jeg nok sige, jeg var for eftergivende, dengang jeg drak. Mange mennesker, min daværende kone, venner og familie sagde tit til mig, når vi diskuterede et eller andet: ”Skriv et læserbrev eller en artikel om det. Du kan jo formulere det.” Det sagde russerne givetvis også. I almindelighed er jeg ikke helt så aggressiv, som man åbenbart er vant til på højrefløjen, så hvis nogen siger, at de synes, jeg skulle tage og skrive et læserbrev eller en artikel om et eller andet, så svarer jeg i reglen ikke: ”Klap i. Jeg bestemmer selv, hvad jeg skriver om”, men snarere: ”Det lyder som en god idé. Det vil jeg tænke over.” Hvis så folk tog det for et løfte, skød jeg det hen, men det kunne også være, jeg på et eller andet tidspunkt skrev læserbrevet eller artiklen – men selvfølgelig kun, hvis det var noget, jeg selv mente i forvejen.

Ingen ringere end den senere amerikanske udenrigsminister Lawrence Eagleburger fortæller, at teksten til pjecen om Thatcher var ”leveret af Sovjetunionens ambassade”.[43] Oplysningen stammer tilsyneladende fra Gordijevskij, hvis pålidelighed vi tidligere har set på. Forfatteren Vagn Lundbye kan fortælle, at han besøgte mig 20.9.80,[44] mens jeg skrev på pjecen, og da sad der tilsyneladende ikke en KGB-mand under skrivebordet og dikterede teksten.

Gordijevskijs teori om, at pjecen skulle være skrevet efter forlæg fra KGB, stammer formodentlig fra den kendsgerning, at jeg sammen med avisudklippene fik en artikel om Thatcher, som jeg fik at vide stammede fra nyhedsbureauet Novosti. Den er på fire sider, og ved at sammenligne med min pjece og med mit kapitel om Thatcher i pjecen ”Kolde krigere” kan jeg se, at jeg ikke har brugt Novosti-artiklen overhovedet. PET-kommissionen fortæller, at jeg fik denne besked: ”Så snart der ikke længere er brug for materialet, skal det destrueres.”[45] Men jeg har det endnu.

Hvis jeg havde skrevet pjecen af efter andre, havde det været en form for plagiat, og den slags overlader jeg til højrefløjens skribenter.[46].

 

PET-kommissionen beretter[47] at Vladimir Merkulov 29.2.80 under et besøg i mit hjem fik ”overdraget” et par hundrede eksemplarer af pjecen ”Cold Warriors”. Til gengæld fik jeg seks flasker spiritus og tre kartoner cigaretter. Så har han fået dem billigt, hvis de kostede ti kroner stykket. Så meget kostede spiritus og cigaretter vist ikke dengang. Jeg skal ikke bestride, at russerne kan have købt nogle af mine pjecer. De var faktisk til salg, blandt andet i nogle af de bogcafeer, man havde dengang. Jeg har nok forsøgt at få indtægterne ved salget af pjecen til at dække mine udgifter til trykning. Det er der heller ikke noget overraskende ved – det gælder for alle bøger. Men kommissionens ordvalg er ejendommeligt. Ville man sige: ”Ved et møde i Bog & Idé fik Arne Herløv overdraget et eksemplar af Vi, de druknede. Til gengæld fik ekspedienten 299 kroner”?

 

Et godt eksempel på PET’s almindelige insinuationer og usandheder finder man på side 75, hvor der står: ”Ifølge dagbogsblad … 1. maj 1976 omtalte Arne Herløv Petersen under et møde med Tjebotok arbejdet med en ”russisk pjece””.[48] Det lyder jo grangivelig, som om jeg har aftalt med ambassaden at lave et eller andet med en pjece, men det er bare ikke det, der står. Jeg skriver, at jeg tilfældigt mødte Tjebotok i Fælledparken 1. maj og spiste middag hos ham og hans kone Ludmilla, der lavede russisk mad. Derefter skriver jeg – uden forbindelse med Tjebotok – at jeg ved en anden lejlighed nogle dage før snakkede med en, jeg kendte, om ”den russiske pjece”. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men det var ud fra sammenhængen bare en, vi havde læst og diskuteret. Også i de andre tilfælde, hvor min dagbog er citeret, har man skåret til og bryder af lige der, hvor jeg siger noget, der kan tolkes i modsat retning af den, PET ønsker. Jeg mener derfor, det er sandsynligt, at referaterne af telefon- og rumaflytning er skåret til og manipuleret på samme måde.

 

Lad os gå hurtigt gennem de øvrige anklager, der vist hører til i småtingsafdelingen. Jeg skulle have været ”konspirativ”, blandt andet ved undertiden at hive telefonstikket ud, så PET havde svært ved at lytte med.[49] Jeg burde åbenbart have rettet mig efter det gamle slogan: ”Hjælp politiet. Tæv dig selv.” Hvis man er konspirativ, hver gang man gerne vil tale med nogen, uden at andre lytter med, er de konspirative til alle bestyrelsesmøderne i Danske Bank. Og alle kærestepar er umådelig konspirative. Læstadianerne i Lapland kalder gardiner for ”djävulens kalsonger” – djævelens underbukser – for hvis man ikke har noget at skjule, behøver man ikke hænge gardiner op. PET kalder det konspiratorisk, hvis jeg ikke ønsker, at en betjent skal sætte sig med albuerne på bordet hjemme i min stue og lytte til alt, hvad der bliver sagt. Men selv om man ikke har hemmeligheder, kan man måske godt synes, det bør være noget, der hedder privatlivets fred.

Det skulle også være konspirativt, at jeg ved en lejlighed sagde til Merkulov, at der var for mange mennesker, der stod og pustede hinanden i nakken på Hovedbanegården, og vi hellere skulle gå ned og tage en øl et lille, listigt sted, jeg kendte.[50]

 

Jeg skulle have været ”talentspejder”, hver gang jeg fortalte, der stod en god artikel i avisen, eller gav udtryk for, at nogle journalister var mere højreorienterede end andre. Her giver beretningen et interessant eksempel på det, man kunne kalde freudiansk fejlhøring. Jeg skulle have sagt i telefonen om en af mine venner: ”Han kan godt være svær at komme ind på, idet han har nogle meget faste standpunkter. Han ville f.eks. ikke være medlem af den lokale soldaterforening, fordi den var konservativt domineret.”[51] Jeg kan sige med hundrede procents sikkerhed, at jeg ikke har sagt ”soldaterforening”. Jeg ved ikke, om der overhovedet er noget, der hedder sådan, og det er helt vanvittigt at forestille sig, at en venstreorienteret skulle have tænkt sig at gå ind i en ”soldaterforening”, men lod være, fordi den var konservativt domineret. Jeg har måske sagt ”lejerforening” eller ”beboerforening” eller sådan noget. Derimod kan jeg levende forestille mig, at den kriminalbetjent, der har siddet og lyttet, har været medlem af både den ene og den anden soldaterforening. Det er en bagatel, men den viser, man ikke kan stole på udskrifterne af telefonaflytningen. Når de kan skrive forkert her, kan de også gøre det andre steder.

Jeg skulle have haft planer om at rejse til Norge og besøge en mand, jeg kendte. Og jeg har fået gaver, ”et anseeligt antal flasker spiritus og cigaretter”.[52] Sandt nok, men en dråbe i havet i forhold til mit forbrug dengang, og jeg kan forsikre kommissionen om, at russerne var flinke til at tage for sig af varerne, når de var hos mig. Det var en periode af mit liv, hvor jeg plejede at smide skruelåget ind i en krog, når jeg åbnede en flaske whisky, med en munter bemærkning om, at det fik vi ikke brug for mere. Nogle af flaskerne var en bryllupsgave, men som den konservative Hagen Hagensen sagde: ”Hvem siger, at der overhovedet var tale om et bryllup?”[53] Hvortil man kun kan sige, at det påstod de da inde på rådhuset i Rudkøbing, at det var.

 

Kommissionen mener, at KGB havde forbudt mig at melde mig ind i DKP, hvilket ellers skulle være mit hedeste ønske. Jeg aner ikke, hvordan nogen skulle kunne forbyde mig det, hvis det var det, jeg ville. Hvilke sanktioner ville de have? Jeg skal ikke kunne sige, om jeg i meget omtågede øjeblikke talte om at melde mig ind i DKP eller Sportsdykkerforbundet, men jeg kan forsikre kommissionen om, at når jeg var ædru, lå tanken mig umådelig fjernt. Kommissionen meddeler, at der ”høres ingen form for ironi eller distancetagen”, da jeg 21.6.81 udtalte, at jeg ”ellers havde tænkt mig” at melde mig ind i DKP.[54] Jeg kan fortælle Aamand, Tamm og de øvrige ironi-evaluatorer i kommissionen, at ironiske bemærkninger ikke nødvendigvis skal ledsages af et wink-wink nudge-nudge som i en sketch med Monty Python,[55] men virker bedst, hvis de fremsiges med stenansigt à la Buster Keaton.

 

Endnu mere grotesk bliver kommissionens optræden som tekniske eksperter og morsomme mænd med speciale i ironi og underfundighed i forbindelse med de påståede planer om, at jeg skulle evakueres til Sovjetunionen i tilfælde af krig,[56] men det har jeg fortalt om tidligere.[57] Bortset fra at tanken, om at en sovjetisk ubåd skulle sejle ind mellem ænderne i Tryggelev Nor og hente mig, lyder som noget fra en film af Roy Andersson, kan jeg måske lige minde kommissionen om, at jeg måtte være dum som en dør, hvis jeg prøvede at flygte til Sovjetunionen i tilfælde af krig. Man måtte formodentlig gå ud fra, at bomberne ville regne tættere ned over Sovjet end de fleste andre steder, inklusive Langeland. Skulle man endelig evakueres, skulle det vel være til Tristan Da Cunha[58] eller Pitcairn Island.[59] Men det ville nok heller ikke hjælpe så meget, for vi ville alle sammen blive evakueret op i højere luftlag.

 

Både i kommissionens ”Opsamling”[60] og ”Konklusion”[61] – det vil sige det, der i denne pseudoretssag gælder for dom - fastslås det som en kendsgerning, at KGB leverede tekstforlæg, der indgik i mine artikler om kolde krigere og Margaret Thatcher. Hvor er de tekstforlæg? At de overhovedet har eksisteret, er en påstand, som PET aldrig har anset det for nødvendigt at fremlægge bevis for. Kommissionen anfører begge steder, at der ikke er belæg for at kalde mig ”agent”, kun ”fortrolig kontakt”. Der er tale om noget, KGB kaldte mig. Det er muligt at kalde folk hvad som helst, og det siger ikke noget om de faktiske sagsforhold. Kommissionen når frem til, at det ikke kan bevises, at jeg har modtaget 7000 kroner eller at jeg har vildledt den nordkoreanske ambassade. Kommissionen mener, jeg har optrådt ”konspirativt”, og når jeg ikke har gjort det, er det fordi jeg er en ”umådelig dårlig agent”. I ”Opsamlingen” giver kommissionen udtryk for, at min åbenhed omkring forbindelsen til de sovjetiske diplomater kan have været led i en ”dækhistorie” fra KGB. Konspirationsteorier er jo altid populære, men når en mand fortæller helt åbent om sit forhold til nogle diplomater, bør man nok i det mindste overveje, om det kunne være, fordi han ikke har noget at skjule.


 [1] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 119

[2] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 87

[3] http://www.dr.dk/kroniken/kroeniken/persongalleri/noeglepersoner_boerge_from_2004.asp

[4] http://herlov.dk/hjv.jpg

[5] Øboen, 8.2.83

[6] Fyns Amts Avis, 6.1.83

[7]Information 2.12.00. Se også http://www.socialister.dk/ist/ist-03as.htm og http://www.demos.dk/NyhedsbrevePDF/Nyhedsbrev67_68.pdf

[8] http://www.svdf.dk

[9] http://www.svdf.dk/sentenser

[10] Arne Herløv Petersen. Epitafium, 2008. http://www.bod.dk/index.php?id=465&objk_id=125903

http://herlov.dk/epitafium.htm  http://www.scribd.com/doc/17238840/epitafium

[11] Øboen, 23.9.08

[12] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 120

[13] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 88

[14] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 119

[15] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 89

[16] Niels Levinsen: Spionernes krig. Bogan 1981 s. 55

[17] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 89

[18] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 90

[19] Christen Ambys beretning til venskabsforeningens generalforsamling, november 1981

[20] http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea-China_Relations

[21] http://www.nytimes.com/1991/02/23/obituaries/zhang-wenjin-is-dead-chinese-envoy-was-76.html

[22] Keesing’s Contemporary Archives 1980, s. 30387

[23] Robert S. Ross: China, The United States and the Soviet Union , ME Sharpe Inc., Armonk, New York 1993, s. 99

[24] http://en.wikipedia.org/wiki/North­_ -_Korea - Russia_relations

[25] Aktuelt, 6.11.81

[26] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 91

[27] ”Dona nobis pacem,” Juni 1957

[28] http://www.ena.lu/rapacki_plan_warsaw_14_february_1958-020006641.html

[29] DIIS rapport 2005, del IV, s. 143. http://www.diis.dk/graphics/Publications/Books2005/Koldkrig/Kapitler/KK65.pdf.

[30] PET-kommissionens Rapport, bd. 13, s. 83

[31] ”Lise Munk Plum bekræfter: Jeg gav Arne Herløv penge til annoncer” i Land og Folk, 6.11.81

[32] Land og Folk, 8-9.5.82

[33] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 87

[34] PET-kommissionens Beretning, bd. 10, s. 319

[35] Fyns Amts Avis, 5.11.81

[36] Ekstra Bladet, 5.11.81

[37] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 92

[38] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 94

[39] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 86

[40] Arne Herløv Petersen: ”True Blues,” 1980.

[41] PEN Club, 9.6.82

[42] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 79

[43] NATO-Nyt, 2/83

[44] Vagn Lundbye: ”Fodrejser på Langeland,” Forlaget Langeland 1993, s. 110

[45] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 74

[46] ”Christopher Arzrouni plagierer amerikansk anmeldelse,” Information, 7-8.6.08

[47] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 20

[48] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 75

[49] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 70

[50] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 69

[51] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 92

[52] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 92

[53] Land og Folk, 23.4.82

[54] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 72

[55] http://www.youtube.com/watch?v=ona-RhLfRfc

[56] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 80

[57] I kapitel 14

[58] http://www.sthelena.se/tristan/tristan.htm http://www.tristantimes.com/

[59] http://www.government.pn/

[60] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 94

[61] PET-kommissionens Beretning, bd. 13, s. 126