8.

Ud i verden

I tegneserien Radiserne optræder drengen Rumle, der går fin og renvasket ud i verden, men på et øjeblik klæber skidt og smuds til ham, så en støvsky står omkring ham. Sådan har jeg ganske ofte følt mig, siden PET og MI6 startede på deres ”kontraefterretningsoperation” mod mig.

Man har kunnet følge forskellige tendenser og bølger i pressedækningen af sagen. Lige de første dage lod den danske presse sig overvælde af de voldsomme anklager. Hvis PET og landets udenrigsminister var så sikre på, at jeg var spion, så måtte der nok være noget om det. Der går sjældent røg af en brand … Men da PET så fremlagde beviserne i retten i Rudkøbing – en ubrugt serviet, nogle frimærker og et lille stykke ubeskrevet pap – svingede store dele af pressen om. Det var lidt ligesom dengang markedsgøgleren ”professor” Labri stod foran teltet og lokkede folk til at betale ti øre for at se en stor krokodille, og når de så kom indenfor, stod der en stor krukke dild. Efterhånden kom der også flere faktuelle oplysninger frem – som da cand.jur. Poul Smidt fortalte historien om, at Folketinget i 1951 havde vedtaget, at netop den slags forhold, PET anklagede mig for, ikke var ulovlige.[1] Information og Ekstra Bladet var særlig kritiske over for politiet – Information var ligefrem venstreorienteret dengang og Ekstra Bladet venstrepopulistisk, hvor sært det end kan lyde i dag. Hvis man kunne blive dømt som spion, fordi man havde forfattet læserbreve og kritiske artikler og organiseret en appel om en atomvåbenfri zone, så var der efter manges mening tale om et anslag mod ytringsfriheden, og det fik en del forfattere, politikere og andre til at ytre sig om sagen, mens tid endnu var. Man kan nævne Erik Stinus,[2] Gert Petersen,[3] Else Hammerich,[4] Klaus Rifbjerg,[5] Morten Thing,[6] Jesper Klein,[7] Ivan Malinowski,[8] Peter Laugesen[9] og Torben Krogh.[10] Efter tiltalefrafaldet brugte Jyllands-Posten overskriften ”Spion-sigtet forfatter fri for alle anklager”[11] og Berlingske Tidende ”Herløv skadede ikke danske interesser”[12]. Selv om mange på højrefløjen blev ved med at komme med de rituelle påstande om landsforræderi, og Lennart Weber på Aktuelt ikke kunne dy sig for et sidste spark – ”Han var for amatøragtig”[13] - var det mit indtryk i foråret 1982, at PET’s stort anlagte pressekampagne mod mig var slået fejl. BT spurgte fire tilfældigt udvalgte om sagen, og de tre var overbevist om, at jeg var uskyldig.[14].

Men sagen var ikke forbi. PET havde tid til at vente. Der findes et fænomen, der er kendt inden for sociologien som ”sleeper effect”.[15] Hvis man fortæller folk en lidt usandsynlig historie – for eksempel at gulerødder kan give fodvorter – og så enten siger, historien kommer fra en højt anset kilde som Ugeskrift for Læger eller at den kommer fra en mindre anset kilde som Se og Hør, så tror folk mest på den, hvis den kommer fra den ansete kilde. Det er der ikke noget sært ved. Men spørger man folk om gulerødder og fodvorter et år efter, har de glemt, hvem der kom med historien. De kan bare huske, der vist var noget i den retning. Og så kommer det pudsige: De, der troede historien kom fra ”Se og Hør,” er mere tilbøjelige til at huske den et år efter – og tro på den – end de, der troede, den kom fra en troværdig kilde. Det troværdige er åbenbart lidt kedeligt, så det glemmer man, men sensationer og ramasjang bliver hængende. På samme måde er det med min historie – hvis folk hører mit navn nu, og de ellers har hørt det før, siger de tit: ”Nåeh – var det ikke ham spionen fra Langeland?” Glemt er alle forbehold og indvendinger, glemt er alt det, der kunne vise, jeg aldrig har været spion. Der er kun en trykknaphukommelse tilbage: ”Herløv – spion – Langeland.” Og så har PET opnået, hvad de ville.

I udlandet var situationen en anden. Her troede man blindt på efterretningstjenesterne hele vejen igennem. Efter at Robert Moss havde haft sin artikel i Daily Telegraph[16] var der artikler om sagen i mange lande. Journalisten Jens Lenler på Politiken, der 25 år efter, at sagen begyndte, var den første, der kulegravede den og spurgte mig om min opfattelse af det hele[17], skildrer det videre forløb sådan:

”I marts 1982 - godt fire måneder efter anholdelsen - skriver den danske historiker David Gress en større freelanceartikel til den amerikanske avis Wall Street Journal[18] om de europæiske fredbevægelser. Han fortæller om sin landsmand Arne Herløv Petersen, som »blev anklaget for at have hjulpet Sovjet med at sprede desinformation og i særdeleshed for at have indrykket, på Sovjets regning, helsidesannoncer i danske aviser, der ansporede til modstand mod NATO og støtte til ”fornuftige” sovjetiske fredsforslag. David Gress skriver også, at annoncerne officielt var indrykket af Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed – den ledende organisation i den danske fredsbevægelse.
Arne Herløvs to annoncer - én i Information og én i Land og Folk - fyldte en brøkdel af en side. De nævnte hverken NATO, Sovjet eller Samarbejdskomiteen.
I dag siger historikeren David Gress: ”Hvis annoncerne ikke havde den størrelse, jeg skrev om, er det selvfølgelig beklageligt - jeg har måske ikke haft adgang til dem - men det var ligesom ikke det, det handlede om. Det handlede om, at vi var midt i en situation i årene omkring missildebatten og fodnotepolitikken, hvor Arne Herløv Petersen tog fjendens parti. Det mener jeg stadig, han gjorde,” siger David Gress. Han er for tiden ved at lægge sidste hånd på sin andel af en undersøgelse af den kolde krig, som han laver sammen med professor Bent Jensen på en særlig bevilling fra regeringen og Dansk Folkeparti.
Senere vandrer historien videre - som regel støttet af de konkrete anklager fra erklæringen - men svulmer også op. Reader's Digest[19], engelske Daily Mail[20] og tyske Der Spiegel[21] skriver, at Arne Herløv Petersen arrangerede den europæiske fredsmarch fra Oslo til Paris. En svensk forfatter skriver, at danskeren har arrangeret fredshøringer med sovjetiske professorer[22], mens den populære Reader's Digest-forfatter John Barron afslører i bogen KGB Today[23], at Arne Herløvs annoncekampagne skulle berøve NATO's nordlige flanke sit atomforsvar, at han arrangerede den europæiske fredsmarch, og at han var aktiv i Samarbejdskomiteen – ”en kommunistisk filial af Verdensrådet.”[24]

Referatet af høringerne for Repræsentanternes Hus’ Efterretningsudvalg blev udgivet i 1982 og bruger seks tættrykte sider på min sag, med alle de vigtigste anklager, hele Ole Espersens ”orientering” og tre sider facsimile af True Blues.[25] Europa-parlamentets politiske udvalg skriver i en betænkning uden betænkning, at jeg fik penge fra Sovjet og at True Blues, der indeholdt ”fornærmende udtalelser om premierminister Thatcher,” var skrevet og betalt af KGB.[26] CIA’s direktør William Casey fortæller, at jeg i årevis var hemmelig indflydelsesagent for KGB[27] Den senere udenrigsminister Lawrence Eagleburger kunne fortælle, at min kontakt til KGB var et konkret eksempel på, hvordan KGB arbejder[28], og New York Times skriver, at min sag er et af de to bedste eksempler på KGB’s infiltration, man overhovedet kender.[29]

 

Det var ikke meningen, de udenlandske artikler skulle bringes i Danmark, hvor alt for mange kunne gennemskue de løse påstande. Da Reader’s Digest i oktober 1982 bragte en artikel om mig af John Barron, hvor man fik at vide, jeg havde organiseret fredsmarchen fra Oslo til Paris, blev den mod sædvane ikke trykt i den danske udgave af bladet – Det Bedste. Så det var nok en smutter, da dr. jur. Ole Hasselbalch fra Den Danske Forening hoppede på historien alligevel og gravalvorligt skrev: ”Herløv Petersen sponsorerede også en såkaldt fredsmarch fra Oslo til Paris."[30]

Faktisk var jeg ikke engang med på denne fredsmarch, der var organiseret af en norsk kvindegruppe. Initiativtageren hed Eva Nordland. Men selvfølgelig støttede jeg fredsmarchen. Derimod var Sovjetunionens holdning til den ambivalent. ”De gamle mænd i Kreml” havde ikke tillid til græsrodsbevægelser, skrev Christian Mailand-Hansen i Information[31], især ikke når de forlangte nedrustning af begge parter i rustningskapløbet.

Jeg har kendskab til cirka tres bøger på engelsk, hvor min sag er omtalt. Det er som regel True Blues og annoncen om den atomvåbenfri zone, der må holde for. Undertiden kommer der et par ekstra krøller på historien, så det for eksempel hedder sig, at jeg i mere end ti år stod for anti-NATO disinformation, udarbejdelse af anti-amerikanske falsknerier og formidling af penge fra KGB til forskellige fredsaktiviteter.[32]

Nogle af bøgerne er populære på grænsen til det infantile, nogle fører sig frem som akademiske publikationer fra respekterede forlag. Men fælles for dem er, at de helt og totalt ukritisk videregiver, hvad de har fået af oplysninger fra PET/MI6’ disinformationskampagne om mig. Det er det rene papegøjekor. Ikke én – ikke én eneste – har nogensinde sat sig ned og prøvet at undersøge sagen selv. Ikke én har nogensinde spurgt mig om noget som helst. Ikke én har prøvet at gå til kilderne og se efter der. Det giver et meget deprimerende indtryk af den akademiske standard i Europa og USA.

At gå ud fra, at PET’s anklageskrift og justitsministerens redegørelse er hele sandheden om min sag, svarer til, at en historiker skriver, at Moskvaprocesserne var et mønster på retfærdighed og demokratiske retstilstande, for det har både NKVD og den sovjetiske justitsminister selv sagt.

Der har heller aldrig været én eneste af de udenlandske skribenter, der har sagt, at det er urimeligt at påstå, at KGB infiltrerede og betalte fredsbevægelserne med den begrundelse, at KGB angivelig skulle have givet tilsagn om et mindre beløb til en annonce, som jeg på eget initiativ havde indrykket i to aviser. Er det ikke lidt underligt at kalde en enkelt mand på Langeland for en fredsbevægelse? Eller endda flere fredsbevægelser?

Senere skulle PET-kommissionen, som vi skal se i det følgende, komme frem til, at jeg også er et politisk parti og et agentnet. Her er der ikke meget andet at gøre end at gribe til Bibelen og læse de ord:[33] ”Men han spurgte ham og sagde; hvad hedder du? Men han sagde: Legion; thi mange Djævle vare farne i ham.”


 [1] Politiken, 17.11.81

[2] Erik Stinus: ”Om troværdighed,” Information, 19.11.81

[3] Gert Petersen: ”Danmarks hemmelige grundlov,” Politiken, 14.11.81

[4] Else Hammerich: ”Lad os ikke kue”, Information, 19.11.81

[5] Klaus Rifbjerg: ”Intelligensen og krigens urimelighed”, Berlingske Tidende, 15.11.81

[6] Morten Thing og Nils Bredsdorff: ”En bjørnetjeneste”, Politisk Revy, 20.11.81

[7] Land og Folk, 7.11.81

[8] Politiken, 14.11.81

[9] Information, 13.11.81

[10] Socialistisk Dagblad, 7.11.81

[11] Jyllands-Posten, 18.4.82

[12] Berlingske Tidende, 18.4.82

[13] Aktuelt, 18.4.82

[14] BT, 19.4.82

[15] http://en.wikipedia.org/wiki/Sleeper_effect

[16] Robert Moss i Daily Telegraph, cit. Information, 1.12.81

[17] Jens Lenler: ”Spionsagen, der ikke ville forsvinde,” Politiken, 10-11.12.06, http://politiken.dk/kultur/fakta_kultur/article131574.ece, http://politiken.dk/kultur/fakta_kultur/article131694.ece

[18] David R. Gress: “Getting the Drift of Europe’s “Peace-ism”” I “Wall Street Journal”, 22.3.82

[19] John Barron: ”The KGB’s Magical War for ”Peace””, i Reader’s Digest, oktober 1982, s. 236

[20] Brian Freemantle: ”The Red web that touches all our lives” i Daily Mail, 6.4.83 s. 6

[21] ”Die 100.000 Augen des KGB – Moskaus Geheimdienst” i Der Spiegel, 2.7.84, s. 132

[22] Dragan Jovius: Sovjethotet mot Norden, Stockholm 1984, s. 175

[23] John Barron: KGB Today – the Hidden Hand, Reader’s Digest Press 1983, s. 277

[24] Politiken, 11.12.06

[25] Soviet Active Measures. Hearings before the Permanent Select Committee on Intelligence. House of Representatives. 97th Congress, 2nd Session. 14-14.7.82. US Government Printing Office 1982, s. 61-66.

[26] Europa-Parlamentet. Det politiske udvalg. Udkast til betænkning om østlandenes efterretningstjenesters destabiliseringsaktiviteter på Fællesskabets og de vestlige landes territorium. Ordfører: Lord Bethell. 16.11.83. PE 87.279/B

[27] USA News File, nr. 181, 21.9.1985. United States Information Office

[28] NATO Review, 1/83

[29] New York Times, 26.7.83

[30] Ole Hasselbalch: Den offentlige mening, København 1991, s.90

[31] Information, 26.6.81

[32] Ladislav Bittman: The KGB and Soviet Disinformation, Pergamon-Brassey’s, 1985, s. 87

[33] Lukas-evangeliet 8.30. Her fra udgaven 1872.