Arne Herløv Petersen
 

Epitafium

Bogen foreligger som E-bog
 

Læs hele bogen som PDF-fil på ScribdEpitafium er udgivet i meget begrænset oplag som Book on Demand.
Bogen koster 80 kroner og kan købes gennem Book on Demands hjemmeside
 
 
 

Lektørudtalelse

Anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
Digtbøgernes klassiske anslag giver mindelser om både Claussen og Rilke m.fl. i deres prøven kræfter med livets store spørgsmål og samklangen med natur og kosmos
Beskrivelse
To små lyriksamlinger er meget forskellige i form og indhold af den erfarne digter og oversætter. I Epitafium bygger Herløv Petersen et dystopisk undergangsdigt op skrevet i en klassisk stil som digtkreds med 15 rimede strofer stærkt inspireret af sonetformen. Den udfordrende og svære form holdes oppe af et dynamisk tematisk spil mellem fine naturiagttagelser i de udvendige mangfoldige og kosmiske, men også truede natur holdt op mod individets indre tvivl og sårbarhed - her måske også personligt tab og død: "...Min krop som bytte for den falske drøm/om ubegrænset vækst og ekspansion,/for svulstens tro på hæmningsløst forbrug.//Hvor kan jeg atter finde livets strøm/naturens sang, der bruser polyfon/af kærlighed og undren, fryd og gru?".
Den anden digtbog Kort er af et anderledes tilsnit med koncise iagttagelser og stemninger af haikuinspireret tilsnit: "Godthåbsvej, natregn/Kørebanen bløder rødt/bløder gult og grønt//".
Også her er der noget personligt på spil for forfatteren, der får ham til at se omverdenen i lyset af personlige oplevelser
Sammenligning
Teksterne har også været publiceret i Hvedekorn og er tilgængelige i en netudgave og udgives her i prunkløs Books on Demand-regi
Samlet konklusion
Herløv P. skriver stærkt og personligt og med fin digterisk ambition uden at blive privat i disse to nye korte digtsamlinger

                                                            Kent Skov, lektørudtalelse, Uge 34 2008
 
 

          Copyright (C) 2008 Arne Herløv Petersen

Til Helen
 

I
 

De faldt som stjernegrus i atmosfæren,

de første gryn af det, der blev til liv.

De første molekyler rummer læren

at samklang toner ud fra budet: Bliv.
 

Et liv i svovlkilder og skjulte sprækker

Et liv i stenen og i havets skød

En hånd der altid griber ud og trækker

et svøb om golde sten af liv og død
 

En livløs Jord, forvandlet til et Eden

Et liv med former, ingen sjæl har talt

Et liv der dirrer i en digters ord


 

Det synger fælles i mangfoldigheden

Det vokser frem af disse kim, der faldt

ned mod en livløs, syrepisket jord


 
 

II


 

Ned mod en livløs, syrepisket jord

faldt sneen grå af Auschwitz' askeflager

som tyste vidner om det had der gror

af ondskabens og magtbegærets ager
 

Jeg er et barn af denne sidste krig

og født i slagskyggen af Hiroshima

men vendt mod tiden, hvor vi bliver fri

og selv får skabt et mere venligt klima
 

Hvis vi får lært balance, harmoni

den visdom der gror ud af alle celler,

bor i koralrev og i myrehæren


 

Kun ved at dele, kan jeg blive rig

Af kærlighed og broderskabet vælder

det lådne svøb af grokraft, duft og væren

III


 

Det lådne svøb af grokraft, duft og væren

lå som et kærtegn på min bløde krop.

Med undren så jeg blomsten blive pæren

og græsset skyde gennem asfalt op


 

Jeg fulgte edderkoppen spinde nettet

og sommerfuglelarven på sit blad

En skov af fuglesang og rødder flettet,

en sø af paddekor og andemad


 

I mig og sommerfuglen samme glød

I middagssol er alle skygger korte

Jeg trådte blødt på disse lag af jord
 

Jeg tænkte aldrig på min egen død

Den blanke tid, der står, når jeg er borte

Forsvundet, ætset ren for alle spor


 
 
 

IV


 

Forsvundet, ætset ren for alle spor

var livsløshedens golde klippefase

Nu svæver kloden i et blomsterflor

i et balancepunkt, homøostase


 

En stilstand frosset ind i laksens spring

En puls, der stopper midt i elskovsakten

En sitren gemt i træets årering

Et strejf af råddenskab i blomsterpragten
 

Hvor fugl har fløjet og hvor bjørn har luntet

står tidens tråde samlet i et net

der binder universet fast til selvet
 

Et liv spændt ud i dugdråbesekundet

der skælvende gør selve kloden let.

Engang stod himlen blå og varsomt hvælvet.


 
 

V


 

Engang stod himlen blå og varsomt hvælvet

Da kom de første svage skyggespor

et ekko af et isbjerg, der har kælvet.

en understrøm der skubber skibets ror


 

Så fulgte prøver, stik og analyser

en ventetid på hospitalets gang

Det ord, der tynger ned, så alle gyser.

Den dag der virker så umuligt lang
 

Der står jeg midt i kræftens frie spil

En gruppe celler vokser uden hæmning

og mørket rykker fremad med sit sug


 

For svulsten kender kun hvad svulsten vil

og æder alt. En dyster rovdyrstemning:

Geparder jagtede en tænksom gnu


 
 

VI


 

Geparder jagtede en tænksom gnu

En stork åd frøerne som sang i mosen

De tænkte kun på deres egen bug

men indgik lige fuldt i symbiosen


 

Når biller borer gennem træets bark

går varselsråbet ud fra fimrerødder.

Vi deles om den samme livets ark

for alt med hår og vinger, skæl og fødder


 

For ingen morgen fødes uden aften

og meget vokser altid frem af lidt.

Kun unaturen lukker sig om selvet


 

Igennem dyrets blod og plantesaften

går samme rytme. Høg og spurv er ét.

En klodes pulsslag. Jordens hud har skælvet


 
 

VII


 

En klodes pulsslag. Jordens hud har skælvet

Der gik en iling gennem birkeskoven

og mørket faldt i flager ned fra hvælvet.

Nat lå i græsset, natten stod foroven.
 


 

De breder sig, de ondskabsfulde celler

De sender tråde gennem væv og blod.

Hvert fremstød af de sultne horder melder

om nederlag for det, der står imod.
 
 

Min krop som bytte for den falske drøm

om ubegrænset vækst og ekspansion,

for svulstens tro på hæmningsløst forbrug.
 


 

Hvor kan jeg atter finde livets strøm

naturens sang, der bruser polyfon

af kærlighed og undren, fryd og gru?

 
 

VIII


 

Af kærlighed og undren, fryd og gru

er livet samlet, skabt i sorg og glæde.

For ligets klædebon og festens dug

er syet af det samme hvide klæde.
 

Som tænderne, der blottes i et smil

er det, der fremstår synligt af skelettet

er søvnens ansigt vendt mod dødens hvil

og lys og mørke altid sammenflettet
 

Jeg ville gerne vænne mig til døden

og skrive under høstens røde træ

et afskedsdigt den dag, hvor jeg var ældet
 

Men svulsten rev mig bort fra aftenrøden

og stjal, imens den tvang mig ned på knæ

koralrevs myldren, fugleskrig fra fjeldet

 

IX


 

Koralrevs myldren, fugleskrig fra fjeldet

tog mod mig, trak mig ind i jordens favn. 

For døden kom. Et nakkeskud har smældet

Her stod jeg blind i landet uden navn
 

Nu kunne alle kræftceller hovere.

De havde vundet, påført fjenden tab.

De havde alt. De havde intet mere.

De gik med mig i ovnens sultne gab.


 

Alt i mig kom engang af stjernestøv

der faldt som sne på urtidsjordens klipper

og blev til trilobit og sabelkat
 

Nu blev jeg atter muld og træets løv

et barn, der suger vorten til det slipper

de mange lyde i en urskovsnat.


 
 

X


 

De mange lyde i en urskovsnat

forstummer brat, når skovens træer falder.

En vanvidsslægt, forvirret og besat

der ikke hører, okapien kalder


 

Vi er de sidste, hjernedøde aber

Kun dumheden kan være så immun

for tanker, at den ufortrøden skaber

et hav, hvor ingen møder torsk og tun


 

Nu slutter tiger sig til gejrfugl

til dronte, quagga og til vandredue -

dræbt af begær og ikke nød og trang


 

Knust under grådighedens sorte hjul

og kastet ind i magtsygdommens lue

en ibis' røde fjer og hvalens sang.

 

XI


 

En ibis' røde fjer og hvalens sang

har ingen vægt i magtbrunstens systemer.

Den ser så kort som blindheds nat er lang

og kender kun til egoismens memer.
 

I larvens spyt og musens gnalling ost

genfindes nogle af mine krops atomer.

Jeg er den dugdråbe, der sætter rust,

hvor grådigheden sprøjter og forkromer.
 

Selv grundvandet er ramt af giftens siven.

Vi kender kun til voldtægt og til mord.

Vi ville herske. Alle dyr har trællet
 

for os. Den løn, de fik, var slagtekniven.

Vi stod tilbage på en fattig jord.

Vi gennemførte abe-enevældet.

 

XII


 

Vi gennemførte abe-enevældet

rev flænger i det tynde lag ozon.

Den rige jord forarmet og forgældet

på vej mod håbløshedens slutstation


 

Vi vendte Golfstrømmen og så forskrækket

Europa under tusind meter is.

Vi dræbte sildestimen, fugletrækket

og så, naturens død var vækstens pris 


 

Vi blev til klodens kræft og jordens mug

Vi ville vokse uden mål og grænser.

Udpint lå verden i den kolde nat.


 

Vi kaldte selve hæslighedensmuk:

Den store død, den sidste verdensrenser.

Alt blev til stilhed. Jorden er forladt.

XIII


 

Alt blev til stilhed. Jorden er forladt

De grundstoffer, der var i dyr og planter 

er nu granit og kvarts i klodens nat

og diamantens skarpe, døde kanter


 

Nu er vi fælles om den samme død

og sand der fyger i de samme klitter 

hvor rosen kaldte med sin blomsterglød

og sangen lød fra tusind små musvitter


 

Nu er vi vokset ind i stenens ro

Nu er vi hovedskallen bag ved læben

og stumhed fulgte livets store sang


 

Vi høster udbyttet af vores tro

Nu har vi nået målet for vor stræben:

En gravplads for det liv der var engang.


 
 

XIV


 

En gravplads for det liv der var engang 

var rumraketten på sin færd mod Vega

en hul cylinder rundt om håbets sang

skudt ud fra Alfa mod et fjernt Omega


 

En kosmisk fisker tog den ind i nettet

og læste guldpladen med vores tegn.

De søgte os. Et tankeskib blev rettet

mod vores mælkevej og vores egn
 

En Venustvilling uden livets vrimmel

En kiselørken slebet, skrabet ned

var det de fandt. Et genfærdspust var læren.
 

De så en hærget klodes tomme himmel

fortæret af den blinde grådighed

De faldt som stjernegrus i atmosfæren


 
 

XV


 

De faldt som stjernegrus i atmosfæren

ned mod en livløs, syrepisket jord.

Det lådne svøb af grokraft, duft og væren

forsvundet, ætset ren for alle spor
 

Engang stod himlen blå og varsomt hvælvet

Geparder jagtede en tænksom gnu

En klodes pulsslag. Jordens hud har skælvet

af kærlighed og undren, fryd og gru
 

Koralrevs myldren, fugleskrig fra fjeldet

De mange lyde i en urskovsnat

En ibis' røde fjer og hvalens sang


 

Vi gennemførte abe-enevældet

Alt blev til stilhed. Jorden er forladt

En gravplads for det liv, der var engang

Slätafly, maj 2005